Parafin

Viktig melding!

Fossil parafin vil være vanskelig tilgjengelig fra april 2018. Sjursøya hvor man henter olje for levering i Oslo og Akershus har bestemt seg for ikke å ta inn mer parafin på lager. De regner med at lageret går tom i løpet av mars 2018.

Det kan se ut som om vår leverandør fortsatt vil ha noe parafin på lager på Slagentangen (Tønsberg), men dette vil si at transporten fort vil gjøre at fossil parafin vil bli en del dyrere, og leveringstid må en påregne å bli en del lengre en tidligere. Vi vet heller ikke hvor lenge dette vil være tilgjengelig her.

Selv om forbudet ikke trår i kraft før 2020, vil tilgjengeligheten på fossil parafin bli dårligere fremover.

Alternativet fremover er BioParafin som er tilgjengelig i dag, men denne er ca 3 kroner dyrere enn vår fossilparafin i dag. Det kreves ingen ombygging eller rens. Les mer om BioParafin

Økonomisk kan det derfor være en fordel å fylle opp tanken før det går tomt på Sjursøya. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Tlf: 22 30 22 40
Parafin fungerer som en utmerket løsning og mulighet til å fyre i fastmonterte ovner. Om du har kaminer med skall- eller pottebrennere er parafin et riktig fyringsalternativ. Parafin gir belysning og oppvarming, og er velegnet til dette.


Flere fordeler med parafin

Det er flere fordeler ved å bruke parafin. Først og fremst sikrer bruk av parafin jevn og behagelig varme. Parafin er i flere hjem en foretrukket fyringsform om vinteren og fyringssesonger generelt.

Bruk av parafin sikrer og lavere forbruk enn lignende kilder, og er et mindre brannfarlig fyringsalternativ.

Din leverandør av parafin

Med over 20 års erfaring som leverandør og distributør av parafin kan du være trygg på at vi har god kompetanse på dette område. Ved valg av oss som leverandør kan vi bistå der det måtte trengs, og gi gode råd rundt bruk av parafin.

Vi leverer til hele Oslo-område, og deler av Akershus.