HVO (BTL)

HVO (Hydrotrated Vegetable Oil) er en fornybar diesel som fremstilles av fornybare organiske råstoffer. HVO kalles også ofte syntetisk diesel eventuelt BTL (Biomas To Liquid). Vår HVO er i tråd med den norske og europeiske standarden for HVO diesel, NS-EN15940.

HVO har inntil 90% CO2-reduksjon sammenlignet med fossil drivstoff. NoX-utslipp reduseres inntil 10%

Din leverandør av BioFyringsolje

Med over 20 års erfaring som leverandør og distributør av fyringsoljer kan du være trygg på at vi har god kompetanse på dette område. Ved valg av oss som leverandør kan vi bistå der det måtte trengs, og gi gode råd rundt bruk av parafin.

Vi leverer til hele Oslo-område, og deler av Akershus.