Biofyringsolje

100 % Fornybar energi


Biofyringsolje kan erstatte fossil fyringsolje i de aller fleste typer oljebrennere og dette gjør at du kan benytte nåværende fyringsanlegg
for boligvarme i tiden fremover, også etter 2020.

For å kunne bytte over til biofyringsolje kreves det som oftest kun en liten justering av brenneren. Denne prosessen kaller vi en konvertering.

Pr. dags dato har Oslo kommune selv 60 anlegg som har konvertert til biofyringsolje. Andre store eiendomsselskap og borettslag har også ligget i front i å erstatte fossil fyring med biofyring.

Flere fordeler med biofyringsolje:

  • 100 % fornybar CO2
  • 100 % reduksjon av svovel
  • 100 % reduskjon av aromater
  • 30 % reduksjon av NOx

Hva er biofyringsolje?


Biofyringsolje (BFO) er basert på resirkulerte biologiske oljer, dette kan være fisk, planter eller animalske kilder. Dette er olje som gjenvinnes etter bruk i næringsmiddelindustri, olje fra fettutskillere og forurenset bioolje, som er uegnet til matbruk. Det belaster derfor ikke landbruksarealer eller legger press på regnskogsområder.

Hvordan kan jeg benytte biofyringsolje?


Det første som må gjøres er å avtale tid med en tekniker som kan ta en befaring på nåværende fyringsanlegg. Vi anbefaler at du kontakter Kallåk Energi Service på tlf.: 907 22 415.

Deretter vil det bli utarbeidet et kostnadsoverslag på hva en konvertering vil koste. Det som stort sett må gjøres er en liten endring av fyren, samt rens av tanken.


Ønsker du å konvertere til biofyringsolje eller bare ønsker en befaring, ta gjerne kontakt med oss.

Linker:

Les mer på www.beholdoljefyren.no